Coachend leidinggeven

Coachend Leiderschap

Leidinggevend coachen: Luisteren, niet oplossen. 
Ben je manager? Hoor je ook zoveel over coachend leidinggeven? In dit artikel lees je meer over dit onderwerp. En vooral: hoe pak je dit concreet aan?

Het is belangrijk dat je als manager goed kunt luisteren en niet te snel in de actie schiet. Je hebt als leidinggevende altijd een eerste neiging om er voor je teamleden te zijn door hen direct te helpen met oplossingen. Logisch: je wilt dat het goed gaat en je wilt voor hen klaarstaan. Het team leiding geven betekent niet: je bemoeien met HOE ze hun doelen bereiken. Het zijn immers professionals. Dus verwacht je van hen een bepaalde mate van autonomie. Team kunnen echter enorm leunen op de leidinggevende als zij gewend zijn om niet echt samen te werken, maar alles via jou te bespreken en af te stemmen.

Bij coachend leidinggeven is het HOE dan ook jullie gezamenlijke domein; hoe gaan jullie samen doelen bereiken. En het liefst nodig je je team uit samen de beste oplossingen te zoeken. Dat gaat niet vanzelf. Je wilt dat teamleden de ruimte voelen verantwoordelijkheid te pakken en als team aan je te rapporteren. Alleen dán gaan teamleden samenwerken en krijg je een sterk en weerbaar team. Dat geeft betere resultaten én meer werkplezier voor jou en je teamleden. 

Eitje? Het is lastiger dan je denkt… Want het team zal jou om oplossingen blijven vragen, en met problemen direct naar je toe gaan om ..jawel die óplossing van je te horen. Het doorbreken van deze ‘dans’ is niet eenvoudig. Je wilt immers graag helpen. Dus voordat je het weet… sta je weer op de werkvloer te vertellen wat het team het beste kan doen.

De stappen naar coachend leidinggeven.
Denk eens aan een voetbalteam. Je hebt 11 spelers en 1 coach. De coach staat aan de zijlijn en spelers in het veld. De coach hoeft zelf de bal niet te spelen maar laat het team spelen. De coach heeft het overzicht, ziet hoe en of spelers het volhouden en op de juiste plek staan, kan strategie bepalen. Zo werkt het ook bij coachend leiderschap. Maar hoe pak je dit aan? Dat leggen wie hieronder verder uit, in vier stappen:

Stap 1: Zet het team aan het denken over de Focus.

Wat wil je eigenlijk bereiken met je team? Waar staat jouw team voor? Leg het team deze vragen eens voor. Hier zit de motivatie en het vuur. Als teamleden alleen maar uitvoeren zonder dat zij ZELF de doelen hebben verwoord en erachter staan, krijg je reactiviteit. Coachend leiderschap betekent hier: zet het team aan tot nadenken over hun gewenste doelen, en houd dit onderwerp op de agenda. De teamdoelen vormen vanaf dat moment ook de agenda van elk overleg. Maar: check jullie overleg maar eens, doen jullie dit ook? Bespreek de focus met je team, als alles duidelijk is, kan je door naar de volgende stap.

Stap 2: Stippel met je team de Route uit.
Als de focus goed in orde is bespreken we de route. Breng het team met elkaar in gesprek over De route: hoe gaan we ons doel bereiken? Wat is ons proces? Welke afspraken maken we? Welke besluiten nemen we etc. Maar ook taakverdeling hoort hierbij. Je zult merken dat een team je hulp in het begin nodig heeft om besluiten te nemen, maar door consequent de vragen van het team terug te leggen, krijgt het team vertrouwen om zelf de oplossingen te geven. Bijsturen en ideeën aanreiken is belangrijk. Probeer met het team samen een goede route te plotten waarop je kunt terugvallen. Dan: door naar stap 3!

Stap 3: Laat je team elkaar beter kennen door Drive.
Bij deze stap probeer je het team met elkaar in gesprek te laten over elkaars motivatie, elkaars kwaliteit en talent te leren kennen en te weten van elkaar wat men belangrijk vindt in samenwerken: wat kom je brengen en wat kom je halen? Zou een goede oefening zijn. Coachend leidinggeven betekent in deze stap dat je het gesprek over de individuele teamleden op de agenda zet en probeert om elkaars belangen uit te wisselen. Zo ontstaat er begrip en een solide basis om echt samen te werken. Tijd voor de laatste stap:

Stap 4: Laat het team praten over wat hen bindt, Verbondenheid.
Hoe zorg je als leidinggevende dat het team goed reflecteert en communiceert? Begin eens met de vraag aan het team hoe zij met elkaar willen werken: wat kan wel en wat niet? Wat vinden ze belangrijk? Maak met elkaar een soort manifest; hier staan we voor en zo werken we goed samen. Een team dat grip heeft op de teamcommunicatie zal minder last hebben van individuele frustraties naar elkaar toe, die jij moet oplossen. Daar gaat vaak veel tijd in zitten en dit kan het team prima met elkaar oplossen.

Coachend leidinggeven: brengt de teamcommunicatie op gang.
De vier stappen bij elkaar vormen samen het Teamkompas. Een makkelijk model dat een team een gemeenschappelijke taal biedt. Heb je al deze stappen gehad? Herhaal ze dan wanneer ze relevant zijn voor jullie proces, dit kan na elk overleg even kort: focus, route, drive verbondenheid. Het gaat erom dat je het team met elkaar in gesprek brengt over zinvolle communicatie rondom hun projecten en taken. Door deze stappen constant te volgen zal je merken dat je een autonoom team krijgt, en jij hebt je handen vrij om echt een relevante bijdrage te leveren aan het hele team, en niet aan de losse delen.

Opleiding
Wil je meer leren over coachend leidinggeven. Volg onze 2-daagse online training op 20 en 21 april.https://teamtalk.nl/inschrijven-leidinggeven-op-afstand/

 

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.