De kracht van zelforganisatie

Zelforganisatie in de zorg & welzijn

‘Gewoon weer een hype’ hoorde ik veel mensen zeggen. Waren die zelfsturende teams in de zorg & welzijn een illusie? Nee, integendeel. Maar veel organisaties wilden veel te snel een te grote stap maken. Weinig organisaties lenen zich voor volledig zelfsturende teams: veel medewerkers willen gewoon hun werk doen en zich niet bezighouden met randvoorwaarden zoals roostering en aannemen van mensen. 

Draagvlak vanuit de teams

Over op zelforganisatie puur om te bezuinigen? Vergeet het maar. Zonder duidelijke visie en doel ben je nergens. Als je als organisatie cliënten meer regie geeft over hun proces, dan moet je ook je eigen mensen die ruimte geven. Advies is om teams direct te betrekken en hun behoeften te peilen. Teamleden moeten de voordelen inzien om zelf meer regelruimte te krijgen. Dan kiezen ze zelf bewust voor het traject en denken mee over hoe je als team beter kunt presteren.

Zelforganisatie: een werkbaar model

Daarnaast voelen veel teamleden zich ook senang bij goed leiderschap, een luisterend oor en grip op teamprocessen maakt het werk makkelijker. Het goede nieuws is: het hoeft niet zo rigoureus. Een hele mooie tussenvorm is zelforganisatie. Dit begrip zal iedere organisatie anders invullen, maar de essentie is: leiding stelt kaders vast waarbinnen teams regelruimte krijgen om zaken te bepalen en in te vullen. Dit altijd in dialoog met de leidinggevenden. Samen een team dus. Dit vereist dat teams sterker worden en dat de leider meer grip krijgt op teamprocessen.

Team verbeteren

Maar dat is geen gemakkelijke weg. Dat vraagt om een goede training en een professionele aanpak. Medewerkers zijn wel gewend om in teams te werken, maar weten vaak niet hoe je als team moet samenwerken. Een team kan veel meer verzetten dan de som van de individuele teamleden. Dit zal een team eerst moeten ervaren, de flow, de energie en de resultaten die dan vrijkomen. Ze zullen meer plezier beleven aan het werk. En dat voorkomt ook weer uitval, verloop en ziekteverzuim.

Een praktijkvoorbeeld: MeerWaarde welzijn

Toen ik MeerWaarde, een welzijnsorganisatie, binnenwandelde en plaatsnam aan de brainstorm tafel, was er nog veel onzekerheid bij de projectgroep: wat is zelforganisatie eigenlijk? Wat is het domein van de leider? Ik zat aan tafel met een groep dappere mensen die wel wilden, maar ook dachten: wat halen we ons op de hals? Zij hebben met succes de stap gezet. Zie hieronder een quote van de tevreden bestuurder die terugkijkt op hun traject.

Renate Fideli, bestuurder bij MeerWaarde over: hoe zelforganisatie hen had voorbereid op de crisis. https://www.meerwaarde.nl/nieuws/meerwaarde-de-weg-naar-zelforganisatie 

Dat wij in staat waren om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen, komt mede doordat wij recent de weg van zelforganisatie zijn ingeslagen. Als managementteam sturen we in deze organisatievorm op gezamenlijk geformuleerde doelen. De teams zijn verantwoordelijk gemaakt voor de realisering. De professionals hebben immers de wijsheid in pacht. Hoe teams hun werk organiseren – linksom of rechtsom – is voortaan (voornamelijk) aan de teams.

Dit zelforganisatie-ontwikkelingstraject heeft afgelopen half jaar met ondersteuning van het wetenschappelijk gevalideerde programma van Teamtalk vorm gekregen bij MeerWaarde. In dit ‘in house’ trainingsprogramma werden onze professionals live én via e-learning uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Van receptionist tot salarisadministrateur. En van adviseur tot directeur-bestuurder.’

Teamtalk heeft de tools

Als TeamTalk kunnen we een bestuur of directie de juiste tools in handen geven om ervoor te zorgen dat mooie ideeën en op zich uitstekende beslissingen in de praktijk ook gaan werken. Vaak zie je dat die plannen verzanden in een theoretisch voornemen dat geen concrete vertaalslag krijgt in de teams.

TeamTalk pakt die plannen op en zet ze om in praktijk. Daarbij beantwoorden we vragen als Wat is een zelforganisatie voor ons? Hoe past leiderschap hierin? Wat zijn onze kaders? Wat zijn de kenmerken en problemen van onze teams? Hoe werk je samen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Stel dan je vragen of opmerkingen via onderstaand formulier.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.