Een treffend voorbeeld van de kompaspunten in de veiligheidspraktijk

TeamKompas, de unieke Teamtalk aanpak

TeamKompas, de unieke Teamtalk aanpak, kenmerkt zich door vier “Kompaspunten”, aan de hand waarvan je goed kunt bepalen hoe jouw team ervoor staat en welke ontwikkeling nog nodig is. Vanuit Teamtalk geloven we dat wanneer binnen het team voortdurende aandacht bestaat voor Focus (het einddoel), Route (de aanpak en werkwijze), (individuele) Drive en (collectieve) Verbondenheid, er sprake is van een succesvol en effectief team. Hoe dat in de praktijk werkt? Daar kan ik je als geen ander over vertellen.

Zelf ben ik namelijk, naast ervaren trainer en coach, al zo’n 25 jaar werkzaam in het publieke veiligheidsdomein in het vakgebied van risico- en crisismanagement. Hier wordt bij uitstek samengewerkt in teamverband, zeker in crisissituaties. Het werken binnen het veiligheidsveld heeft mij ontzettend veel over teamfunctioneren geleerd.


Kompaspunten vertaald bij project tunnelveiligheid

Afgelopen jaren ben ik vooral actief binnen een specifiek en belangrijk aspect in de publieke veiligheidssector; die van de tunnelveiligheid bij wegtunnels. Wellicht realiseer je je dat niet als lezer, maar rond de veiligheid in wegtunnels voor automobilisten is veel te doen. Tunnels kennen allerlei installaties die de (verkeers- en brand)veiligheid en zelfredzaamheid van gebruikers moeten waarborgen.

Deze installaties moeten geregeld worden onderhouden, getest en beoefend. Dat vergt een nauwe samenwerking van iedereen die daar professioneel bij betrokken is. In Teamtalk termen gevat: het vereist dus een sterke gezamenlijke Focus op het einddoel (een goed niveau van tunnelveiligheid); oog voor de Route (heldere afspraken, plannen en procedures), een noodzakelijke passie en Drive om dit specifieke werk te kunnen doen en onderlinge Verbondenheid. Dat kun je allemaal écht alleen bereiken wanneer er in teamverband goed en nauw wordt samengewerkt.“Een van de mooie aspecten aan de aanpak van TeamTalk vind ik, dat we werken met teamcoaches die zelf ook nog steeds dagelijks werken in teams”

Waarom teamsamenwerking cruciaal is?

Een mooi voorbeeld van echte teamsamenwerking herinner ik mij uit de periode dat ik als veiligheidsmanager deel uitmaakte van de projectorganisatie A4 Delft-Schiedam. Dit was een groot infrastructureel project dat in de periode 2009-2015 7 kilometer snelweg heeft aangelegd tussen Delft en Schiedam, deels verdiept en over twee kilometer voorzien van een landtunnel. Ik maakte deel uit van het technisch team, waarin het met name ging om het goed ontwerpen, realiseren, testen en functioneren van de technische (veiligheids)installaties.

Het tracé is eind 2015 opengesteld. Dat was een enorme uitdaging en vereiste hele strakke Focus op een tijdige en veilige openstelling. Een heldere Route (vergunningenprocessen, planvorming en protocollen voor hulpdiensten, Rijkswaterstaat, gemeenten en Verkeersmanagementcentrale). Een enorme Drive om vanuit ieders eigen rol en professionaliteit je voortdurende bijdrage te leveren. Maar ook een sterke collectieve Verbondenheid, om met elkaar de strakke deadlines te halen, tegenslagen te verwerken, successen en mijlpalen te vieren en door te gaan zolang als het nodig was. Met een geregelde checkvraag vanuit het management: “Gaat die tunnel daar sneller van open, met dat wat jij nu aan het doen bent?”  Terugblikkend was dit echt “Teamtalk in practice”.

Er is rond de ‘A4 Delft-Schiedam’ veel geïnvesteerd op echte samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook tussen project en omgeving, tussen project en vergunningverleners en hulpdiensten. Als ik ergens heb geleerd wat teamsamenwerking in de praktijk betekent én oplevert, dan is dat daar geweest. Het moment van succesvolle openstelling op 18 december 2015, met lachende gezichten bij alle betrokken partijen, koester ik als een mooie herinnering.


Het mooie aan de TeamKompas techniek

Die ervaring zal me altijd weer inspireren om te blijven werken aan het (door)ontwikkelen van teams in hun samenwerking! TeamKompas geeft hiervoor de juiste handvaten. Daarnaast vind ik persoonlijk een van de mooie aspecten aan de aanpak van TeamTalk, dat we werken met teamcoaches die zelf ook nog steeds dagelijks werkzaam zijn in teams. Dat houdt de koppeling tussen theorie, conceptuele kaders en de werkelijke teampraktijk goed aaneengesloten.

Met andere woorden; we zijn als teamcoaches niet los van de vloer en kennen ook zelf de dagelijkse teamdynamiek in diverse sectoren maar al te goed. Een perfecte combinatie om teams op de juiste wijze en vanuit eigen ervaring te kunnen ondersteunen! Ben jij benieuwd hoe jouw team denkt over samenwerken en of de TeamKompas techniek jullie misschien kan helpen naar een next level in daarin? Onze Teamscan vertelt je eenvoudig en snel hoe je team ervoor staat!

Martin Madern,
Teamcoach TeamTalk