Een zelfsturend team, wat is de kracht en wat niet

Zelforganisatie of zelfsturing?

Er zijn inmiddels twee kampen ontstaan met voor- en tegenstanders.
Tegenstanders twijfelen of het ontbreken van strakke aansturing wel effectief is. Voorstanders vinden dat alle kennis juist bij het team zit. En dat daar de drive van teamleden vandaan komt: met meer autonomie bereikt een team ook meer. Zij zijn veelal geïnspireerd door Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer die zijn werknemers een grote rol gaf in zijn bedrijfsvoering. Zij werden mede-eigenaars en hierdoor gaven zij meer van hun kennis en betrokkenheid terug aan het bedrijf, met succes als gevolg.

Resultaten

Hoe zit dat hier in Nederland? Zelfsturing en zelforganisatie kunnen heel goed werken, mits er bepaalde randvoorwaarden bestaan. Nu vallen resultaten vaak tegen. Dat is niet vreemd, want een bestuur of directie kiest nu vaak voor deze organisatievorm vanuit de gedachte om te bezuinigen: ‘dan maar managers eruit’, en ‘laten we alle verantwoordelijkheid maar bij de teams leggen’. Die managers krijgen opeens veel meer mensen onder zich. Een goede voorbereiding ontbreekt en de teams zijn hier niet klaar voor. Na een enthousiast begin, stagneert de voortgang, teamleden trekken zich terug en verwachtingen komen niet uit. Soms leidt dit zelfs tot sabotage. ‘Laat me gewoon mijn werk doen’. Dan blijven zelfsturende teams een nobel streven van hogerhand. Een idee dat bij goede bedoelingen blijft maar niet landt in de organisatie.

Proces

Zelfsturing is dan ook een proces dat je moet leren, als coach en als team. Zonder professionele aanpak is dit heel wat lastiger, want samenwerken is een gevoelig proces. Hoe neem je besluiten? Welke besluiten zijn dat dan? Hoe ga je om met conflicten? Zitten we nog op koers? TeamTalk heeft als enige een methodiek ontwikkeld die teams met succes zelfsturend en zelforganiserend maakt. Ons programma is erop gericht dat teams zichzelf verantwoordelijk gaan voelen voor hun succes. Dat bereik je niet in een dag. Bij ons gaat het om het opbouwen van het ritme waarbij op de juiste momenten aspecten van samenwerken aan de orde komen. Vergelijk het met een sportprogramma waar je conditie opbouwt door over een langere termijn oefeningen te doen. Je zet samen steeds iedere keer een stapje verder.

Teamsucces in 12 weken

Het programma loopt daarom over een periode van twaalf weken. Een team doorloopt vier livesessies met telkens een cruciaal thema binnen teamsamenwerking. Daarnaast bieden we een e-learning traject waar ook een opdracht aan verbonden is. We kijken mee, maar al tijdens het leerproces zijn de teams zelfsturend binnen de programmastructuur die we doorlopen. Ze bepalen zelf hoe om te gaan met welke thema’s. Zo worden ze zelf verantwoordelijk voor de voortgang. Eigen aan onze aanpak is ook dat de managers erbij zijn. Zo worden zijn ook getraind in het bevorderen van het zelforganiserend vermogen van hun mensen. Ze leren een andere rol spelen dan die van de baas die alles bepaalt. Met deze methodiek biedt TeamTalk een in Nederland unieke training die al bij verschillende organisaties tot duurzaam resultaat en succes heeft geleid.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.