Een mooi artikel van Bregje Spijkerman over hybride teams in Fonk online.

Hybride teams: de meest succesvolle manier van flexibel werken

Het verplichte thuiswerken door corona heeft een schijnwerper gezet op hoe we samenwerken. Veel teams hadden het lastig en bleken niet zo sterk als ze wel dachten. Toch willen en kunnen we niet terug en luidt de vraag: hoe verder? In het boek Hybride teams bieden Bregje Spijkerman en Marjolein Feringa een verfrissend perspectief op flexibel (samen) werken en introduceren ze alle tools die nodig zijn om de transitie naar een volledig hybride organisatie te maken.

Hybride werken betekent dat medewerkers deels op kantoor en deels elders werken. Teamleden kiezen flexibel waar, hoe en wanneer zij werken, afhankelijk van de aard van het werk. Toch ben je er niet met een paar administratieve afspraken alleen, zeggen Spijkerman en Feringa. Een hybride team staat of valt met het teamgevoel. De teamleden zien elkaar immers veel minder en moeten daarom nog meer kunnen varen op een sterk teamgevoel. Hoe verbonden zij zich voelen met de rest van het team en hoe ze als team handelen zijn daarom cruciale vragen. Het teamgevoel moet worden aangewakkerd en dit boek helpt daarbij.

Het boek

In Hybride teams komt alles aan bod wat relevant is voor wie hybride wil gaan werken. Vragen zoals: Wat levert hybride werken je op? Wat is er nodig om sterke teams te creëren? Welke hybride werkwijzen kunnen zij gebruiken? Hoe maak je de transitie naar een hybride werkomgeving?

Lees het artikel op fonk online hier