Kun je je eigen collega’s coachen

Teamreflectie als sleutel tot succes

Als je zelf in een team werkt, ken je het wel. De ene collega zet zich volledig in voor het team. De ander loopt de kantjes ervan af. De een komt keurig op tijd, de ander consequent te laat. De een stelt zich positief op en denkt mee. De ander levert alleen maar kritiek. Soms gaat het over simpele dingen. Ergernissen over te nonchalante kleding of over iemand die nooit koffie haalt. Of over communicatie: ‘Waarom zegt hij dit niet gewoon?’ ‘Waarom heeft ze haar werk  niet af?’ Ieder team ken dit soort frustraties. Hoe ga je hier als teamleden mee om?

Knarsetanden

Maar al te vaak beïnvloeden verschillen in gedrag van teamleden de prestaties van het team negatief. Iedereen ziet het gebeuren, en niemand doet er iets aan. Hoe komt dat? Tandenknarsend uiten we onze frustraties in de wandelgangen, maar niet tijdens teamvergaderingen. Dit is ook logisch. Het is niet makkelijk je directe collega’s feedback te geven, zeker niet als die feedback niet goed valt. Er komt veel bij kijken. Persoonlijke tegenstellingen, emoties. De vraag is of zulke openlijke kritiek effectief is. Het kost heel wat tactische wijsheid om het gedrag van een naaste collega bespreekbaar te maken.

Team feedback

Individuele feedback blijkt niet altijd effectief. Mensen vinden het vaak lastig om te doen. Of het komt te hard aan, en zegt veel over de persoon die de ergernis heeft. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Slimmer is te kijken naar wat er zowel achter de eigen frustratie én het gedrag zit van de collega: vaak gaat het over onduidelijkheid of een gebrek aan afspraken binnen het team. Het gesprek hierover snijdt veel meer hout: je verheft de situatie naar groepsniveau. Dit noem ik voor het gemak ‘teamfeedback’. Een veiligere en constructieve manier om als team te groeien.

Teamleren = teamcoaching

Ga eens samen terug naar de essentie van jouw team. Waarom is jouw team bij elkaar? Wat zijn je doelstellingen? Welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe wil je samenwerken? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe wil je je doelen bereiken? Zo veralgemeniseer je een incident. Wat zijn nu de ongeschreven regels van je team? In de praktijk betekent dat dat je samen even teruggaat naar de basis en elkaar de vraag stelt: waarom is op tijd komen bijvoorbeeld zo belangrijk voor de groep? Welke werkkleding past bij welke gelegenheid? Etc.  Als je dat goed doet, betrek je iedereen. Je geeft teamleden het gevoel: ‘daar wil ik bij zijn, dit wil ik niet missen!’ Zo slaag je erin om van een incident een kans te maken om je team beter te laten presteren.

Kracht van externe partij

Maar collega’s coachen is veel werk, en je loopt risico dat je het zelf niet meer genuanceerd ziet: jij bent immers ook onderdeel van het geheel. Je hebt al je eigen taken, en daarnaast moet je je team aansturen. Daarom coachen wij collega’s in een teamtraject, waarbij direct de groep wordt aangesproken en teamfeedback ontstaat. Belangrijk om een goede volgorde te hanteren: TeamTalk kiest voor een positieve start, niet meteen bespreken wat er allemaal niet goed loopt. We starten nooit met het frustratie en gedoe maar beschouwen dit als ruis die ontstaat als de zaken en afspraken niet op orde zijn. En een team dat kan reflecteren? Dat weet zich te verbeteren! En… kan simpele incidenten eenvoudig omzetten in betere prestaties.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.