Leren leidinggeven met resultaat

Leidinggeven aan een team schept verplichtingen.

 

Het legt een druk op je. Je wilt jezelf waarmaken, het hoogste woord voeren, aansturen en controle houden. Dat is logisch. Je moet immers naar boven verantwoording afleggen. Als het team goed scoort, scoor jij als teammanager goed, en dat voelt lekker. Zo werkt dat. Veel managers geven op deze manier leiding. Ik zie ze er vaak mee worstelen. Ze zijn dag en nacht in de weer en hebben alles over voor hun team. Niet zonder reden. Veel organisaties moeten het doen met minder mensen terwijl de werkdruk toeneemt. Teamwork wordt daarbij steeds belangrijker. Daarmee neemt ook de druk op managers toe.

Valkuil

Maar is deze manier van leidinggeven ook het meest effectief? Vast staat dat dit veel energie, tijd en stress kost. Zowel bij de voorbereiding als tijdens de dagelijkse praktijk. Je moet voortdurend alles in de gaten houden, alert reageren en die centrale rol voor jezelf opeisen. En daar is bovendien de valkuil waar veel teamleiders in verzeild raken, namelijk teveel tijd en energie steken in het oplossen van incidenten. Dat gaat weer ten koste van wellicht belangrijkere zaken die veel meer invloed hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom is leren leidinggeven zo belangrijk.

Kracht van het team

De eerste stap naar beter leiding geven en leren leidinggeven is je eigen visie vorm te geven. Hoe zie je het liefst jouw rol? Wie wil je zijn? Wat is jouw toegevoegde waarde en hoe kun je die het beste in praktijk brengen? En kijk vooral naar de mensen in je team. Waar zijn zij het meest gebaat bij? Hoe kun je hen proactief maken en motiveren? Hoe kun je hen beter laten samenwerken? Ga eens, als een voetbalcoach, aan de zijlijn staan. Kijk wat de kracht is van jouw team. Als zaken niet goed lopen, waar liggen de oorzaken? Of kijk eens naar een goede fysiotherapeut. Die legt niet alleen de handen op de plaats waar de pijn is, maar kijkt ook naar de levenswijze en naar de houding.

Andere visie

Nadat je je eigen visie hebt ontwikkeld, zul je ontdekken dat je als manager niet altijd die centrale rol hoeft op te eisen. De best scorende teams zijn vaak zelforganiserend. Ieder team staat en valt bij de creatieve bijdrage van de teamleden. Zij presteren beter als ze worden uitgedaagd tot nadenken, als ze zien dat hun bijdrage invloed heeft op het eindresultaat. Draai die vooraanstaande rol van de coach daarom eens om. Ga eens coachend leiding geven. Zet je team in de schijnwerpers. Zij moeten het doen. Leidinggeven aan zelfsturende teams nodigt een andere visie op leiderschap uit. Impliciet leidinggeven noemen we dat.

Stap voor stap

De weg naar impliciet leidinggeven kan lastig zijn, het is een proces dat je stap voor stap moet doen, beginnend bij het bespreekbaar maken van de nieuwe aanpak met de teamleden. TeamTalk helpt je daarbij. Wij leren je hoe je minder van je gevoel uit kunt gaan en meer op resultaat kunt sturen. We houden daarbij rekening met iedere situatie. Teamwork binnen een strak gestuurde organisatie als de marine of de brandweer eist weer een andere aanpak dan bij een creatieve marketingorganisatie. Professioneel leidinggeven leer je ook niet in een middag. Daarom bieden we een degelijke opleiding op basis van een methode die zijn waarde bewezen heeft bij verschillende grote en kleine en organisaties.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.