Privacybeleid

Privacy

Bij TeamTalk gaan we zorgvuldig met je gegevens om. Dit zijn onze uitgangspunten:

Zo min mogelijk gegevens verzamelen, zo kort als kan bewaren.
Nooit aan derden verstrekken, tenzij het juridisch en technisch niet anders kan

Grondslagen. Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst (denk aan het aanmelden voor een training), dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals een geldige factuur maken).

Downloaden. Via het downloadformulier op onze website geef je je bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer door. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het onderhouden van contact over het programma of training waarvoor je je gegevens hebt opgegeven.

Nieuwsbrief. Indien je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief verwerken wij daartoe uitsluitend je naam en e-mailadres. Ons mailingprogramma is MailChimp. Dit houdt je klikgedrag op de nieuwsbrief bij. Je kunt je altijd en onmiddellijk afmelden voor deze nieuwsbrief en je gegevens worden dan vernietigd. Ook kun je je eigen gegevens daar altijd wijzigen.

Verwerking. In het kader van onze dienstverlening kan TeamTalk persoonsgegevens uitwisselen als daarvoor diensten van derden moeten worden ingekocht, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Derden. TeamTalk verstrekt persoonsgegevens alleen aan personen of instanties die met of voor TeamTalk werken, zoals onze administratie en trainers die wij inhuren. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden.

Externe links. Onze website bevat links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden met jouw gegevens omgaan. Wij raden je aan hiervoor het privacy statement – indien aanwezig – van de website die je bezoekt te bekijken.

Bewaartermijn. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan een half jaar (dat is ook onze klachtentermijn), tenzij deze termijn wettelijk langer moet zijn. Denk dan met name aan factuurgegevens die volgens de belastingregels minimaal 7 jaar beschikbaar moeten blijven.

Buiten de EU. Als wij contact met je onderhouden via partijen als Google, LinkedIn of Facebook, dan zullen er persoonsgegevens mogelijk buiten de EU worden opgeslagen. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Beveiliging. De gegevens die TeamTalk van klanten en personen bewaart worden op passende wijze beschermd tegen diefstal en misbruik.

Cookies. Via Google Analytics houden wij bij wie onze website bezoekt en wat men aanklikt. Deze gegevens zijn op het niveau van het IP-adres van je computer. Google plaatst hiertoe cookies. Hiervoor is geen toestemming vereist. In je browser kun je het plaatsen van cookies blokkeren.

Inzage. Je hebt altijd het recht om ons te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die we van je hebben opgeslagen. Wij doen ons best om binnen twee weken aan je verzoek te voldoen. Stuur een e-mail naar info@staging.teamtalk.nl

Bezwaar. Je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Stuur een e-mail naar info@staging.teamtalk.nl

Klachten. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door TeamTalk laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook ons klachtenreglement zoals gepubliceerd op deze site. Stuur een e-mail naar info@staging.teamtalk.nl

Wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 februari 2019. TeamTalk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.