Opleidingsvraag: 

“We willen zelforganisatie op de kaart zetten als welzijnsorganisatie. Graag organiseren we met jullie een gesprek met onze medewerkers om een eerste oriëntatie te bieden op het onderwerp, in dialoog dus met elke medewerker”.

Aanpak:

We hebben een programma aangeboden met dynamische werkvormen en veel interactie. Door denkbeelden op te halen bij medewerkers én directie en het managementteam ontstond een boeiende uitwisseling van beelden, waarden en standpunten. Deze hebben we verzameld om een programma op te stellen voor Meerwaarde voor de volgende stap in zelforganisatie.

Quote:

“Zelforganisatie biedt echt houvast. Het is waardevol omdat iedere medewerker in beweging kwam & zichzelf heeft laten zien doordat iedereen een standpunt innam.” We hebben er een mooi artikel over geschreven https://www.meerwaarde.nl/nieuws/meerwaarde-de-weg-naar-zelforganisatie